contact : phon@littletigerimages.com
Profile Photo
View A.Phon Thiramongkol profile

A.Phon Thiramongkol

  •  2961
  • 5

Intro To 3D Packshot

เรียนรู้การสร้างงาน 3D สำหรับ Packshot ที่มีความสวยงาม และ เข้าใจพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างผลงาน จนประยุกต์ใช้งานได้จริง

TAKE THIS COURSE฿1,899 ฿1,200

Fast Character Workflow

นำเอาไฟล์ 3D ที่ได้จากการปั้นในโปรแกรม sculpting มาทำพื้นผิวและใส่สี  จัดแสง เพิ่มความสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ด้วย workflow สุดไว

TAKE THIS COURSE฿1,499 ฿899

Sculptris for 3D artist

พลิกโฉม เพิ่มสกิลการปั้นโมเดล 3 มิติ แบบ อิสระ เหมือนปั้นดิน ให้เราปั้นโมเดลสิ่งที่ต้องการได้ดังใจ

TAKE THIS COURSE฿1,499 ฿1,200

Fighter Plane Modeling

เรียนรู้การขึ้นโมเดล เครื่องบิน style การ์ตูน ด้วยเครื่องมือพื้นฐานใน MAYA อย่างรวดเร็ว

TAKE THIS COURSE฿1,499 ฿899

Facial Rigging & Blendshape

ในคอร์สนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ ทุกกระบวนการ และ เทคนิคสำคัญในการสร้าง facial expression สีหน้า และ การพูด

TAKE THIS COURSE฿3,500 ฿2,500

Intro To Unreal Engine

คอร์สเรียน Unreal Engine ตั้งแต่เริ่ม 0 จนเข้าใจ workflow การทำงาน
● ควรมีพื้นฐาน 3D เพื่อสร้าง Animation แบบ Real Time

TAKE THIS COURSE฿4,000 ฿3,000

Mantra ray Serie

คอร์สเรียนฟรี!! Mantra ray Serie สำหรับนักเรียน RightCG
● ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Maya เบื้องต้น

TAKE THIS COURSE฿999

3D Icon

คอร์สเรียนฟรี!! 3D Icon สำหรับนักเรียน RightCG
● ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Maya เบื้องต้น

TAKE THIS COURSE฿999

GiftBox Modeling

คอร์สเรียนฟรี!! GiftBox Modeling สำหรับนักเรียน RightCG
● ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Maya เบื้องต้น

TAKE THIS COURSE฿999

AMD Pro Render

คอร์สเรียนฟรี!! AMD Pro Render สำหรับนักเรียน RightCG
● ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Maya เบื้องต้น

TAKE THIS COURSE฿999
top
©RightCG  All rights reserved.
X